Search
Close this search box.

Važni linkovi

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI PRODAJE ABC INTERIJER d.o.o., Zagreb

PREDMET OPĆIH UVJETA

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuje se pravni odnos između trgovačkog društva ABC INTERIJER d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17, MBS: 080147830, OIB:66358073532, kao prodavatelja robe (u daljnjem tekstu: ABC Interijer/Trgovac), s jedne strane, te kupaca robe iz asortimana ABC Interijera, s druge strane.

KUPNJA I NARUČIVANJE ROBE

Članak 2.

Prije nego sklopite ugovor odnosno napravite uplatu prema zaprimljenoj ponudi molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja dostupne na internet stranici te na prodajnom mjestu. Uplatom po ponudi smatra se kako ste upoznati sa svim uvjetima poslovanja Abc Interijera te kako iste u potpunosti prihvaćate.

Proizvodi se naručuju po uplati ponude/predračuna na blagajni u salonu Abc Interijer-a odnosno po prispjeću sredstava na naš račun u iznosu kao opisano pod „PLAĆANJE“. Nakon što naručena roba stigne na skladište Abc Interijer-a te kupac bude obaviješten o istome potrebno je da se uplati preostali iznos, ukoliko je za narudžbu uplaćena samo minimalna potrebna količina akontacije kako bi se roba mogla preuzeti a sve kao opisano pod „UVJETI ISPORUKE I DOSTAVE“

CIJENA ROBE

Članak 3.

Cijena robe u maloprodaji određuje se prema važećem cjeniku. Popusti i akcijske cijene istaknute su u prodajnom prostoru ABC Interijera izravno na robi ili posebno istaknutim mjestima, a odnose se na maloprodaju za kupce koji nemaju s ABC Interijerom sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.

Ako kupac izvrši uplatu robe po ponudi nakon isteka opcije ponude (roka za uplatu navedenog u ponudi), ABC Interijer ne garantira cijenu niti rok isporuke naveden u ponudi, tj. ABC Interijer zadržava pravo promjene cijene navedene u ponudi i promjene roka isporuke navedenog u ponudi.

Iskazane cijene robe vezane su uz vrijednost odnosa valuta €/kn prema tečaju PBZ-a, te u slučaju povećanja tečaja za 3% ili više obračunavamo tečajne razlike.

PLAĆANJE ROBE

Članak 4.

Za robu po narudžbi kupac uplaćuje predujam od 50% prodajne cijene robe. Ostatak do punog iznosa kupoprodajne cijene robe kupac je dužan uplatiti ABC Interijeru u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a ukoliko kupac ne uplati taj ostatak u rečenom roku, uzima se da je kupac odustao od kupnje naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana elektronskim putem, poštom ili telefonski putem poziva, sms ili whatsapp aplikacije ovisno o odabiru Kupca za način komunikacije sa Trgovcem.

Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma opisanog u prethodnom stavku, niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod. ABC Interijer odobrava odgodu plaćanja samo kupcima s kojima ima sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.

Plaćanje se smatra izvršenim, odnosno obveza kupaca podmirenom, s danom kada novčani iznos sjedne na žiro-račun ABC Interijera, odnosno kada novčani iznos bude predan ovlaštenoj osobi ABC Interijera za primitak novaca od strane kupaca.

ISPORUKA ROBE

Članak 5.

Izdavanje robe se vrši sa centralnog skladišta Trgovca, a adresi Koledinečka 8, 10 000 Zagreb, radnim danom pon-pet u vremenu od 09:00-16:30 h. Roba se preuzima sa originalnim računom/otpremnicom.

Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana elektronskim putem, poštom ili telefonski putem poziva, sms ili whatsapp aplikacije ovisno o odabiru Kupca za način komunikacije sa Trgovcem.

Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispjeću robe dužan je platiti troškove skladištenja u visini od 1% kupoprodajne vrijednosti robe po danu skladištenja, i ne može preuzeti naručenu robu dok ne podmiri rečene troškove, kao i troškove slanja obavijesti, možebitnih opomena itd. Za rečene troškove Abc Interijer će izdati kupcu poseban račun. Nakon isteka 100 dana Trgovac može raspolagati robom radi naplate troškova i štete. Visinu troškova skladištenja robe i rokova isporuke ABC Interijer i kupac mogu dogovoriti drugačije u pisanom obliku.

Usluga prijevoza robe posebno se naplaćuje prema važečem cjeniku te se dogovara unaprijed sa Trgovcem. Datum prijevoza određuje prijevoznik, dok sam termin u danu nije moguće odrediti ranije već se Kupca kontaktira telefonski cca sat vremena prije zakazane isporuke.

Prijevoz se izvršava do kućnog broja kupca, pod uvjetom da ne postoje prometne, pravne, stvarne i/ili ostale zapreke za uredan dolazak prijevoznog vozila do kućnog broja kupca. Ukoliko postoji bilo kakova takova zapreka, prijevoznik će dovesti robu što je bliže moguće. Prijenos robe do željenog mjesta kao i sam unos robe dužan je osigurati Kupac!

Ako je roba pakirana na euro paletama Trgovac zadržava pravo naplate preuzetih paleta (1 kom = 79,2 kn+ pdv / 10,51 EUR+ pdv) ako iste ne budu vraćene u roku 30 dana od preuzimanja. Povrat paleta se vrši na skladište Trgovca, Koledinečka 8, 10000 Zagreb u redovno radno vijeme.

Ukoliko kupac ne osigura uredan i primjeren primitak robe, odnosno ne osigura primjeren prijevoz od mjesta do kojeg je prijevozno vozilo moglo doći, ne osigura osobe za istovar robe itd., ABC Interijer vraća robu na svoje skladište. U tom slučaju kupac koji ima pravo na besplatni prijevoz gubi isto pravo i dužan je kod preuzimanja robe platiti troškove skladištenja robe, a kupac koji nema pravo na besplatni prijevoz robe dužan je platiti troškove skladištenja robe i nema pravo na povrat uplaćenih sredstava na ime pokušanog prijevoza.

U slučaju kao gore navedenom, kupac ima izbor da li će sam o svom trošku preuzeti robu iz skladišta ili će se pokušati ponovni prijevoz. U tom slučaju kupac koji sam preuzima robu iz skladišta dužan je prije preuzimanja robe podmiriti sve nastale troškove, a kupac kojemu će biti pokušana ponovni prijevoz dužan je podmiriti sve nastale troškove i unaprijed uplatiti ponovni prijevoz.

Prilikom preuzimanja robe Kupac ili osoba ovlaštena od strane Kupca, dužan je robu pregledati i svojim potpisom potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj na dokumentu, u ispravnom stanju- bez ikakvih vidljivih nedostataka.

Posebno je potrebno detaljno pregledati ogledala, kupaonski namještaj, tuš kabine i sanitarije. Naknadne reklamacije na lomove, ogrebotine, otkrhnuća ne uvažavamo!

Kod kupovine keramičkih pločica potrebno je pri preuzimanju ustanoviti da su sve kutije isporučene u istom tonu i kalibru. Zbog prirode proizvodnog procesa keramičkih pločica moguće su oscilacije u nijansama boje od uzorka viđenog u katalogu, izložbenom prostoru, na panelu u folderu i sl. Te navedeno ne podliježe reklamacijama.

ZAMJENA ROBE

Članak 6.

ABC Interijer ne vrši zamjenu ispravno isporučene robe, kao ni naručene robe koja još nije isporučena.

JAMSTVO I REKLAMACIJA ROBE

Članak 7.

ABC Interijer uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog računa koji je dokaz o kupovini.

Na kupljenu robu daje se jamstvo prema jamstvenim (garancijskim) listovima kojima proizvođač jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu. Jamstvo neće vrijediti ukoliko Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu: a) slavine i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom; b) bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje nije poštivao upute proizvođača.

Načini dostave prigovora:
Pisanim putem na adresu:
ABC INTERIJER D.O.O.
ZAVRTNICA 17
10000 ZAGREB

e-mail: info@abc-interijer.hr
telefaks: 01/6055-985

Prigovor se također može podnijeti i osobnim dolaskom u salon Zavrtnica 17,10000 Zagreb

Pisani odgovor Abc Interijer-a dobiti ćete u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi prigovor bio promptno obrađen u istome molimo navedite broj računa kupljenog artikla, datum računa, naziv artikla za koji podnosite prigovor te Vaše osobne kontakt podatke.

ABC Interijer ne vrši zamjenu ispravno isporučene robe, kao ni naručene robe koja još nije isporučena.

Ugradnja i skladištenje kupljene robe pločica vrši se sukladno pravilima struke i uputama proizvođača.

Kupci su dužni prije ugradnje provjeriti robu jer reklamacije prihvaćamo samo za tvorničke greške ili anomalije proizvoda koji se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja odnosno prije ugradnje kupljene robe.

ODGOVORNOST PRI IZRAČUNU KOLIČINA/DIMENZIJE/PREPORUKE

Članak 8.

Abc Interijer nema odgovornost prema Kupcu za kupovinu manje/veće količine zidnih i podnih obloga, kao niti za neodgovarajuće dimenzije proizvoda pošto Trgovac nikada ne daje službene izračune količina niti uzima mjere Kupčevog prostora. Savjeti o ugradnji ili potrebnoj količini/dimenziji proizvoda su informativnog karaktera. Kupac je dužan sam osigurati sve podatke o količinama ili dimenzijama proizvoda kojeg kupuje. Kupac se ne može pozivati na usmene ili pisane zapise ili izjave djelatnika Abc Interijer-a a sve vezano uz količine i dimenzije odnosno uz savjete za ugradnju kupljene robe. Trgovac svojim kupcima omogućuje izradu nacrta kupaonice ili nekog drugog prostora uz naplatu troška izrade istor, s tim da su podaci proizašli iz nacrta informativnog karaktera te za iste ne odgovaramo.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Članak 9.

Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj vodi se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te poštujući sva načela obrade. Abc Interijer d.o.o prikuplja samo podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora. Svaki građanin/ispitanik ima sljedeća prava; transparentnost, pristup podacima, pravo na ispravak, brsanje („pravo na zaborav“), pravo na prenosivost, pravo na prigovor, pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje).

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Članak 10.

ABC Interijer će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način, barem na svakom ovlaštenom prodajnom mjestu ABC Interijera.

TUMAČENJE OPĆIH UVJETA

Članak 11.

Pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba ovih Općih uvjeta treba možebitnu prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Naslovi i podnaslovi iz ovih Općih uvjeta navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje Općih uvjeta.

SALVATORNA KLAUZULA

Članak 12.

U slučaju ništavosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta takva ništava, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 13.

Sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih ugovora, te svih odnosa kupnje/prodaje robe ABC Interijera, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ABC Interijer i kupci nastojat će riješiti mirnim putem.

Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog ili Trgovačkog suda u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s današnjim danom.

U Zagrebu, dana 1.6.2020. godine

Klikom na logo etičkog kodeksa otvorit će se PDF dokument.